Easics job event

Monday, February 27, 2017 - 17:00

Easics Jobevent - maandag 27 februari 2017 - ontvangst vanaf 16:30 uur, start om 17:00 uur, einde om 19:00 uur

Beste student,

Ben je geïnteresseerd om de intelligente systemen van morgen te bedenken en te bouwen ? Digitale systemen voor deep learning, Internet-Of-Things, nieuwe medische toepassingen, slimme camera’s en satellieten ?
Wij ontwerpen hardware en software met software technieken en slimme algoritmes.

Studeer je af in 2017 als Master of Doctor in de ingenieurswetenschappen:
- elektrotechniek, optie ingebedde systemen en multimedia
- elektrotechniek, optie elektronica en geïntegreerde schakelingen
- computerwetenschappen
- andere richtingen mits affiniteit met embedded systemen: wiskundige ingenieurstechnieken, biomedische technologie, bio-informatica, nanotechnologie

Kom dan zeker naar het Easics jobevent op maandag 27 februari 2017 !
Ontvangst vanaf 16:30 uur , einde om 19:00 uur in onze kantoren:
Wetenschapspark Arenberg, Gaston Geenslaan 11, Gebouw B4 - 1ste verdieping, 3001 Heverlee.

Om 17:00 uur stipt beginnen we met een presentatie over ons bedrijf.
Aansluitend is er een receptie met een hapje en een drankje. Je kunt er kennismaken met het Easics team en een kort persoonlijk gesprek reserveren.

Inschrijven is verplicht, graag zo snel mogelijk en uiterlijk op vrijdag 24 februari 2017 via e-mail: [email protected]

Vermeld hierbij:
- je naam
- je studies en verwachte afstudeerdatum
- of je al dan niet een persoonlijk gesprek wenst

Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer om tot bij ons te komen, betalen we dit graag terug als je ons het kasbonnetje bezorgt.

3de bachelor en 1ste masterstudenten (voor zomerjobs en stages) ontvangen we tijdens de tweede helft van maart.

Meer informatie kan je vinden op: http://www.easics.com/jobs

Wij kijken alvast uit naar je komst !
Met vriendelijke groeten,

Ramses Valvekens
CEO

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Easics Jobevent - Monday February 27th, 2017 - you are welcome from 4:30PM onwards, start at 5:00PM, end at 7:00PM

Dear student,

Are you interested in inventing and building the intelligent systems of tomorrow ? Digital systems for deep learning, the Internet-Of-Things, new medical applications, smart cameras and satellites ?
We design hardware and software, both with software techniques and smart algorithms.

Do you finish your studies as Master or PhD of Engineering Science;
- electrical engineering, option embedded systems and multimedia
- electrical engineering, option electronics and integrated Circuits
- computer science
- other fields of study with affinity for embedded systems: mathematical engineering, biomedical engineering, bioinformatics, nanotechnology

Then certainly come to the Easics Jobevent on Monday, February 27th, 2017
welcome from 4:30PM onwards, end at 7:00PM in our offices:
Arenberg Science Park, Gaston Geenslaan 11, Building B4 - 1st floor, 3001 Heverlee.

At 5:00PM sharp we start with a presentation of our company.
After that there will be a reception with tasty bites and drinks. You can get acquainted with the Easics team and have a short personal conversation.

Registration is obligatory, as soon as possible and at the latest on Friday, February 24th, 2017 by e-mail: [email protected]

Please mention:
- your name
- your field of study and expected graduation date
- whether or not you would like to have a short personal conversation

If you have any transportation cost, we will refund you if you provide us with the receipt.

3th bachelor and 1st master students (for summer jobs and internships) will be invited the second half of March.

For more information: http://www.easics.com/jobs

We are looking forward to meet you !
With kind regards,

Ramses Valvekens
CEO